Háj - Mikulášská nadílka u nás a na LDN (5. 12. 2016)


Ráno se klienti převlékli do kostýmů. Měli jsme čtyři čerty, Mikuláše a anděla. Jako každý rok jsme šli prvně nadělovat na LDN, kde nás provázela aktivizační pracovnice paní Naďa. Čerti naháněli hrůzu a Mikuláš s andělem rozdával nadílku a vánoční přáníčka. Nemocní lidé měli z naší návštěvy radost, zpestřili jsme jim den a zvedli náladu. Poté jsme se vydali k nám do domova. Čerti sklidili největší úspěch na čtvrtém patře. Nadílka se vydařila a všichni byli spokojení.