Háj - Návštěva v Heřmanově Městci (18. 10. 2016)


Na návštěvu k příbuzným jsme dovezli pana Milana, který se setkal s bratry v Dřenicích. Poté jsme navštívili obyvatele domova pro seniory v Heřmanově Městci, odkud k nám přišli čtyři uživatelé. Společně s nimi poseděli, dozvěděli se, co je nového, provedli nás zařízením. Těšíme se na další setkání.