Háj - Návštěvy rodin (okres Svitavy, 20. 4. 2016)


První návštěvy rodin v letošním roce jsme začali okruhem Svitavska. Nejprve jsme vyložili pana Jiřího u maminky, poté Jaroslava u sestry ve Svitavách. Dále jsme pokračovali do Poličky, kde na p. Antonína čekala sestra a poslední zastávkou byl Horní Smržov u synovce pana Miroslava, kde nás přivítal i velký bernardýn. Celý den utekl velice rychle a klienti byli rádi, že se s příbuznými po delším čase opět setkali, byť pouze v rámci jednoho dne.