Háj - Opékání s LDN (15. 9. 2016)


Odpoledne jsme se sešli se skupinkou klientů a aktivizační pracovnicí z LDN u nás na zahradě,  kde jsme opékali špekáčky. Počasí nám přálo a  všichni se dobře bavili. Nakonec si ještě klienti prohlédli zahradu a terapeutické dílny.