Háj - Opékání špekáčků v Petrklíči (16. 8. 2016)


Odpoledne jsme jeli do denního stacionáře Petrklíč, kde jsme měli s klienty domluvené opékání špekáčků. Setkání bylo velice příjemné, dostali jsme malé pohoštění, prohlédli jsme si pokoje ubytovaných klientů a celé zázemí stacionáře. Potom jsme si společně na zahradě opekli buřty a spokojení jsme se vraceli domů.