Háj - Posezení v Petrklíči za svitu lampionů (7. 11. 2016)


Odpoledne jsme byli pozváni do denního stacionáře Petrklíč.  Atmosféra v Petrklíči byla velice slavnostní, protože Charita slavila 25 let výročí. Nejprve zahrál dechový orchestr ze ZUŠ, který to opravdu rozbalil. Úvodní slovo měla panÍ řiditelka a poté vedoucí služeb, které charita nabízí. Byl čas i  na výrobu lampionů ubrouskovou technikou, které budou zářit na terase stacionáře. Na závěr nám zatančila taneční skupina děvčat ze SVČ v Ledči. Klienti odjížděli spokojeni domů.