Háj - Pracovní pobyt v Hoješíně (10. - 14. 10. 2016)


V říjnu jsme vyrazili na týdenní pobyt v Hoješíně. Klienti zde opět pomohli sestřičkám. Pracovali na zahradě - odváželi větve do kontejneru, pomohli při sekání zahrady, sbírali ovoce, poté z jablek vyrobili mošt. V dalších dnech štípali a ukládali dříví, vyvrtávali a samozřejmě jsme si našli čas i na menší výlet po okolí.