Háj - Pracovní pobyt v Hoješíně (20. 5. 2016)


Ve dnech 16. - 20. května 2016 jsme byli na pracovním pobytu na zámku v Hoješíně (u Sečské přehrady). Klienti pomohli s hrabáním sena v sadu, pročistili příjezdovou cestu v parku a ořezali a zpracovali dřevo z velikých tújí. Kromě toho pomáhali v domácnosti. Ve volném čase se prošli po okolí, nakoupili v Třemošnici, poseděli v restauraci nebo si opekli špekáčky.