Háj - Prohlídka stanice HZS v Ledči nad Sázavou (2. 6. 2016)


Ve čtvrtek odpoledne jsme navštívili stanici Hasičského záchranného sboru v Ledči nad Sázavou. Klienti měli ojedinělou možnost prohlédnout si hasičárnu, auta, speciální obleky i požární techniku. Nejvíce je bavilo, že si mohli spoustu věcí i činností zkusit na vlastní kůži, např. sednout si do hasičských aut nebo si obléknout protipožární oblek.