Háj - Sázavafest


Klienti Domova Háj si užili tři skvělé dny na Sázavafestu. Srdečně děkujeme pořadatelům Sázavafestu za vstřícnost, kterou projevili vůči klientům Domova Háj. Umožnili více jak dvěma desítkám lidí s mentálním postižením zúčastnit se této již tradiční akce a užít si zdařilá hudební vystoupení tak, jako běžný návštěvník. Nejvíce této příležitosti využili klienti dvou „domečků“ ve Světlé nad Sázavou, tzv. komunitních bydlení. Domov Háj měl možnost prostřednictvím Sázavafestu představit i výrobky klientů a prezentovat tak jejich úsilí v rámci práce v dílnách. Za všechny uvedené příležitosti děkujeme a přejeme další stejně úspěšná léta.