Háj - Seznámení žáků 8. tříd s pobytovou sociální službou Domova Háj


Dne 16. října 2017 se do hlavní budovy Domova háj přišlo podívat se svou paní učitelkou a asistentkou pedagoga cca 40 žáků 8. tříd Základní školy Komenského ze Světlé nad Sázavou. Cílem jejich návštěvy bylo dozvědět se informace o tom, jaké je pracovat v sociálních službách, jací jsou lidé, se kterými pracujeme, na jakých pozicích lze pracovat a co samotná práce s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením obnáší. Měli připravené otázky, na které odpovídala paní ředitelka Dana Pajerová, vedoucí přímé péče Marcela Dlouhá a sociální pracovník Radek Kalfus. Mimo to se všichni zmínění pracovníci snažili o dobrou srozumitelnost probírané problematiky pro žáky 8. tříd.
Po promítání audio-vizuální prezentace Domova Háj, která je na našich webových stránkách, jsme se dostali k faktu, že pobytovou službu poskytujeme i v rodinném domě ve Světlé nad Sázavou, který většina žáků na plátně poznala. Obě třídy musely zanedlouho odejít na vlak, vysvětlili jsme si tedy vše, na co nám čas stačil, a žáci si prohlédli část domova, včetně pokojů některých klientů, kuchyňky, jídelny a obýváku. Byli jsme se podívat i na hřiště a užitkovou zahradu. Nabídli jsme, že pokud by měli ve třídách zájem o navazující diskusi na téma práce v sociálních službách, mohou se sociální pracovníci v ZŠ „zastavit na kus řeči“. Věříme, že po návštěvě našeho Domova budou žáky napadat další otázky.