KB Světlá - Naučná vycházka za památnými stromy (klientský den, 12. 4. 2016)


Dnes ráno se vypravil Ondra se svým klíčovým pracovníkem na klientský den do obce Vilémovice. Chtěli jsme si prohlédnout údajně nejstarší strom ve střední Evropě. Odjeli jsme autobusem ze Světlé do Vilémovic. Tis červený je hned kousek od autobusové zastávky v parčíku místního zámku, který je veřejnosti nepřístupný. Ale přístup ke státem chráněnému stromu je volný. Tabulka poblíž stromu uvádí: "obvod kmene: 360 cm, výška 14 m, odhad stáří 1.800 let". Podle odborných posudků však nedosahuje stáří, které je mu přisuzováno. Není vyloučeno, že v mládí došlo ke srůstu několika kmenů. I tak jde o jeden z nejstarších stromů v Evropě. Po prohlídnutí stromu jsme se vydali pěšky směrem do Smrčné. Cestou jsme viděli další chráněné stromy u silnice na Světlou. Jedná se o chráněné duby stáří okolo 400 let. Ty jsou o mnoho mohutnější než zmíněný tis. Tis totiž roste velmi pomalu. Ve Smrčné jsme nasedli do lokálky a odjeli jsme do Světlé. Ve městě jsme si došli do cukrárny na občerstvení. Domů jsme přišli akorát k obědu. Byl to moc pěkný výlet za památnými stromy.