KB Světlá - Pěší turistika do lesa (3. 9. 2016)


V sobotu po obědě jsme se vypravili na procházku podívat se do lesa nad Světlou, zda ještě rostou houby. Počasí nám přálo, bylo pod mrakem. Cestou jsme zažili legraci, když se Helena snažila vytáhnout Dášu ze škarpy u silnice do stráně k lesu. Samozřejmě, že ji Helena nahoru nevytáhla, ale Dáša stáhla Helenu do škarpy! Nikomu se nic nestalo. Všichni jsme se tomu od srdce zasmáli. V lese už houby nerostou a tak jsme se vypravili ke Kristiánce, kde Helena zatím nebyla. Uviděla tak vodní plochu, ze které odebírá Světlá pitnou vodu. My v domku z ní také vodu pijeme. Cestou nazpět jsme Heleně ukázali domek č. 2, do kterého se budou stěhovat uživatelé z Háje. Domů jsme se vrátili skoro po čtyřech hodinách pěkně utahaní.