Poslanec Pavel Antonín v Domově Háj


V pondělí 3. dubna 2017 nás navštívil poslanec Parlamentu ČR a primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Havlíčkově Brodě Pavel Antonín. Nejprve si společně s místostarostkou Havlíčkova Brodu Ivanou Mojžyškovou prohlédli naše komunitní bydlení ve Světlé nad Sázavou, kde nahlédli do života zdejších uživatelů. Poté se pan poslanec přesunul na hlavní budovu do Háje u Ledče nad Sázavou. Po prohlídce organizace a seznámením s naší současnou činností i budoucími záměry a cíli následovala beseda se zaměstnanci. Věříme, že toto setkání bylo příjemné oběma stranám.