Ceník služby DOZP

 

Cena základních činností služby:

Ubytování                         250 Kč za den

Poskytnutí stravy              dle lokality 80 / 90 Kč za den (celodenní vaření)

                                                         nebo

                                           117 Kč za den (celodenní strava včetně oběda zajištěného dodavatelsky)

 

Cena za fakultativní služby:

Doprava služebním automobilem                          2,50 Kč za 1 kilometr cesty

Revize elektrického spotřebiče Klienta                  50 Kč za revizi jednoho spotřebiče