Nácvik nakupování

I v období nouzového stavu pokračuje projekt Na cestě, který v domově realizujeme od 1. 9. 2019. V rámci jedné z jeho klíčových aktivit získávají klienti základní kompetence v oblasti finanční gramotnosti a nakupování. Dnes se praktickému nácviku v Ledči nad Sázavou věnoval pan Ivan.