Nácvik telefonování

Zájemci se v domově věnují také nácviku telefonování. Nejčastěji mají zájem být v kontaktu s rodinnými příslušníky, ale někteří z nich již cestují samostatně, a v kontaktu s asistentem jsou pouze prostřednictvím mobilního telefonu, jako např. pan Radek, který jel na dovolenou k rodině do Tábora.