Zahraniční návštěvy v Domově Háj

V uplynulém týdnu Domov Háj přivítal hned dvě milé zahraniční návštěvy. V pátek 6. 5. 2022 jsme přivítali delegaci z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny v čele s předsedou oblastní rady Vodymyrem Čubirkem. Společně s ním k nám přijel i náš pan hejtman Vítězslav Schrek a řada dalších hostů. I v náročné době ukrajinské krize je snahou obou regionů nezapomínat na normální život a běžné lidské priority. Ukrajinští hosté se zajímali především o transformaci a deinstitucionalizaci pobytových sociálních služeb a o způsob systémové podpory lidí s mentálním postižením formou komunitních služeb. Ačkoliv je nyní jejich základní snahou obnovit mír na celém území Ukrajiny, velmi si vážíme toho, že se i tak stále snaží pokračovat v humanizaci péče o lidi s postižením. Také odborná stáž ze Slovinska se 12. 5. 2022 přijela podívat, že i klienti s vysokou mírou podpory nemusejí žít v ústavní kolektivní budově, ale i pro ně má menší soukromější forma bydlení velký smysl. To potvrdila i bývalá ředitelka první transformované organizace v Kraji Vysočina - Domova bez zámku - Alena Brožková. Doufáme, že obě návštěvy byly spokojeny tak, jako my, a přejeme hodně úspěchů při transformačních procesech v jejich regionech.
Dana Pajerová, ředitelka Domova Háj