Individuální práce s lidmi v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou

I v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou pokračujeme v realizaci projektu Jsme tu s Vámi. Při práci s panem Martinem a paní Janou zkoušíme nový nástroj pro individuální plánování sociální služby - puzzle jsou vyrobeny z jejich fotografií při činnostech spojených s chodem domácnosti, které je baví, a z akcí v komunitě, kterých se rádi zúčastnili. Šárka pokračuje v přípravě pokrmů, které si nacvičuje v rámci domácí přípravy na pokračování v kurzu "výpomoc při přípravě pokrmů", a Mirek v získání základních kompetencí v práci na PC - včera za podpory sociálně-aktivizačního pracovníka poslal e-mail bývalé opatrovnici, kterou by rád v létě v Jihlavě i navštívil, poté pracoval na zahradě. Lidé, kteří žijí v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou, pravidelně sledují i stavbu nových domů, změny jsou výrazné každý měsíc.