Mezinárodní den rodin

15. květen Mezinárodní den rodin.

Rodina hraje v našich životech jednu z nejdůležitějších rolí. Po celou dobu zákazu návštěv se snažíme zprostředkovat lidem, kteří žijí v domově nedaleko Ledče nad Sázavou i v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou, kontakt s jejich nejbližšími.

Jsme rádi, že se již blíží čas, kdy se uvidí osobně, ale do 25. 5. 2020 neváhejte, a telefonicky kontaktujte naše pracovníky, které vám domluví čas a způsob spojení s vašim blízkým.

Děkujeme našim zaměstnancům za obrovské nasazení po celé náročné období.