Zábavné pondělní odpoledne v Chotěboři

Obyvatelé komunitních bydlení v Chotěboři uspořádali pondělní zábavné odpoledne. Navštívili jej klienti Fokusu Vysočina, konkrétně sociálně terapeutické dílny v Chotěboři a Stacionáře Bludiště za doprovodu svých asistentek. Zájemci se dle svého uvážení a schopností účastnili různých motorických aktivit: házení na kelímky, chytání rybiček, prohození okna míčem, hodů míčkem do pyramidy, slalomový „běh“ s vajíčkem na lžíci a vykládání obrázků víčky z PET lahví, dále navlékání korálků a boj o lízátko na konci provázku. Závěr patřil bohaté tombole, jednotliví účastníci si vylosovali číslo a dostali příslušnou výhru. Pro klienty bylo připraveno pohoštění a každý soutěžící, včetně asistentek, byl obdarován skleničkou medu od sponzora PRODUCT BOHEMIA s.r.o. z Nové Vsi u Chotěboře. Všem dárcům a sponzorům děkujeme.