Kontakt

Fakturační adresa

Domov Háj, p. o., IČ: 60128054
Nové Město 1261, Světlá nad Sázavou, 58291

datová schránka: yehmacb

 

Ing. Dana Pajerová - ředitelka

569 727 137

605 224 048

pajerovadana@domovhaj.cz

Mgr. František Čapek - vedoucí úseku pobytových a ambulantních služeb, zástupce ředitelky

569 727 136

603 566 734

capek@domovhaj.cz

Eliška Kopecká - vedoucí technicko-provozního oddělení

564 034 161

733 126 037

provozni@domovhaj.czinfo@domovhaj.cz

Ing. Jana Urbanová - vedoucí ekonomického oddělení

569 727 138

733 644 215

urbanova@domovhaj.cz

Miloslava Hadaštoková -  účetní

569 727 138

733 599 639

ucetni@domovhaj.cz

Jitka Časarová - personalistka

564 034 161

739 002 297

personalista@domovhaj.cz

Bc. Martina Moravcová - vedoucí sociálně terapeutické dílny ve Světlé nad Sázavou

603 458 379

vedoucistd@domovhaj.cz

Marcela Dlouhá - vedoucí oddělení komunitních bydlení v Ledči nad Sázavou

733 126 031

dlouha@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - chráněné bydlení Ledeč nad Sázavou - Habrecká 378

733 624 182

KBLedec@domovhaj.cz

 

Kolektiv pracovníků - DOZP Ledeč nad Sázavou - Na Žižkově 327

732 750 089

KBLedec@domovhaj.cz

Mgr. Lucie Šormová - vedoucí oddělení komunitních bydlení ve Světlé nad Sázavou

733 624 181

sormova@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - chráněné bydlení Světlá nad Sázavou - Haškova 692

733 624 182

komunitnibydleni@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - DOZP Světlá nad Sázavou - Pplk. Hradeckého 1067

734 291 066

kbsvetla@domovhaj.cz

Bc. Pavel Mareš - vedoucí oddělení komunitních bydlení ve Světlé nad Sázavou

731 631 609

socialni@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - DOZP Světlá nad Sázavou - Nové Město 1262

732 746 002

KBSvetla2@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - DOZP Světlá nad Sázavou - Na Sídlišti 1263

732 750 111

KBSvetla2@domovhaj.cz

Mgr. Andrea Černá - vedoucí oddělení komunitních bydlení v Golčově Jeníkově

739 790 553

cerna@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - DOZP Golčův Jeníkov - Žižkova 699

736 210 694

KBgolcuvjenikov@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - chráněné bydlení Golčův Jeníkov - Havlíčkovo náměstí 128

736 197 925

KBgolcuvjenikov@domovhaj.cz

Bc. Jolana Vrátná - vedoucí oddělení komunitních bydlení v Havlíčkově Brodě

703 620 272

vratna@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - DOZP Havlíčkův Brod - Generála Gablecha 4201

732 745 822

DOZPhavlickuvbrod@domovhaj.cz 

Kolektiv pracovníků - chráněné bydlení Havlíčkův Brod - Generála Gablecha 4202

703 620 261

CHBhavlickuvbrod@domovhaj.cz 

Bc. Alena Zachariášová - vedoucí oddělení komunitních bydlení v Chotěboři

730 144 696

zachariasova@domovhaj.cz
 

Kolektiv pracovníků - DOZP Chotěboř - Rybní 1908

736 192 523

KBchotebor@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků - chráněné bydlení Chotěboř - Rybní 1909

736 197 692

KBchotebor@domovhaj.cz

Jana Kvášová - vedoucí oddělení zdravotní péče

569 720 881

733 126 036

kvasova@domovhaj.cz

Kolektiv pracovníků oddělení zdravotní péče

569 720 881

zdravotnipece@domovhaj.cz

 

 

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,

zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,

na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.

Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

 

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

PDF, verze 1.7 a vyšší,

PDF/A, ISO 19005,

TXT,

RTF,

DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,

DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,

XLS/XLSX,

ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

 

Statické obrazové dokumenty:

PNG, ISO/IEC 15948,

TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,

JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

 

Dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818,

MPEG-1, ISO/IEC 11172,

GIF.

 

Zvukové dokumenty:

MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),

MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),

WAV, PCM.

 

Databáze:

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

 

E-faktury (od 1. 1. 2019):

UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,

UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice),

isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

 

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

 

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Ministerstvo vnitra nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

 

Domov Háj
Komunitní služby