Aktuality z transformace Domova Háj

   Domov Háj se postupně mění z „ústavu“ pro lidi s mentálním postižením na moderní sociální službu – obyvatelé Domova Háj se přestěhují do rekonstruovaných nebo nově postavených rodinných domů na Havlíčkobrodsku. Tato proměna přirozeně budí zájem obyvatel, kteří se nás ptají, jak to celé vlastně bude fungovat a kdy se konečně začne něco dít. Proto jsme pro čtenáře zpravodaje přichystali odpovědi na nejčastěji kladené otázky související s transformací naší služby – vyjdou postupně v několika dalších vydáních Ledečského zpravodaje.

   A nyní již novinky týkající se Ledče nad Sázavou.

   Pro účely transformace Domova Háj zakoupil Kraj Vysočina dvě nemovitosti v Ledči nad Sázavou. Jeden dům je určen pro bydlení lidí s mentálním postižením, kteří potřebují podporu personálu, ale hodně věcí v péči o sebe a domácnost zvládnou samostatně. Dům projde rekonstrukcí a přizpůsobením pro potřeby pobytové sociální služby.

   Druhý zakoupený dům bude po komplexní přestavbě sloužit pro bydlení lidí s těžším mentálním postižením, kteří potřebují celodenní péči a jsou téměř ve všem závislí na pomoci druhých lidí.

   Rekonstrukce by měly začít v roce 2018 v návaznosti na možnost čerpání peněz z fondů Evropské unie – na tzv. transformaci péče o lidi s postižením (prakticky rušení velkých ústavů a vznik menších domácností pro maximálně šest lidí) jsou přesně vyčleněny prostředky EU. Ty kraje či potažmo organizace, které budou „šikovnější“ a dokáží těchto finančních prostředků využít, postoupí při přeměně svých sociálních služeb nejdále. Pokud tyto prostředky nebudou vyčerpány, zůstanou mimo dosah naší republiky a budou určeny k témuž účelu jinde.

   V Ledči nad Sázavou tedy přibydou sociální služby „domov pro osoby se zdravotním postižením“ (jeden dům pro šest obyvatel) a „chráněné bydlení“ (jeden dům se dvěma byty – jeden pro 4, druhý pro 2 obyvatele).

   A jak to vlastně bude v nových službách fungovat? Jak obstojí lidé zvyklí na ústavní prostředí v nových podmínkách? Odpovědi najdete v dalších číslech Ledečského zpravodaje.

Radek Kalfus, sociální pracovník Domova Háj  

(Ledečský zpravodaj, září 2016)