Když se "ústav" stává domovem

 … téměř před čtyřmi lety dostalo prvních šest klientů Domova Háj šanci změnit dosavadní způsob života - dostali šanci přejít z „ústavu“ do domova. Z lokality umístěné uprostřed lesa (cca 3 km od centra Ledče n. S.) se přestěhovali do domku ve Světlé n. S., kde s náležitou podporou pracovníků žijí běžným životem. Dalším krokem, jak z „ústavu“ vytvořit domov, bylo vybudování samostatné domácnosti (2013) pro 12 osob, které se podílejí na jejím chodu - uklízí, vaří, nakupují atd. Ukázalo se, že i lidé žijící dlouhodobě ústavním způsobem života jsou schopni změny. Na základě pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli v dobré praxi pokračovat.

   V rámci velké - čtyřpatrové budovy byla 1. ledna letošního roku vybudována druhá samostatná domácnost, dalších 12 osob tak dostalo možnost o krůček se přiblížit běžnému životu, stát se samostatnějšími a připravit se na přechod do normálního typu bydlení. Svými kroky Domov Háj naplňuje Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti, která byla v roce 2007 přijata usnesením vlády ČR.

   Konec konců každý má přeci právo na běžný život srovnatelný s vrstevníky a je přeci normální vybrat si, co budu jíst, uklidit po sobě nádobí a naplánovat si den podle svých představ. Proč by to a mnohé další nemohli i lidé s mentálním postižením?

Mgr. Pavlína Dvořáková, sociální pracovnice 

 

Firma Clipet s.r.o. nám darovala krásné látky, které byly použity na závěsy a pomohly k zútulnění pokojů a společných prostor naší samostatné domácnosti. Děkujeme.

Klienti Domova Háj 

(Ledečský zpravodaj, únor 2016)