Klienti Domova Háj se účastnili Národní potravinové sbírky

 

Klienti komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou pomáhali v Národní potravinové sbírce

V sobotu 10. listopadu se uskutečnil šestý ročník Národní potravinové sbírky, do kterého se aktivně zapojilo deset klientů z komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou, které je součástí Domova Háj.

Klienti, které oslovila ke spolupráci koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina, se zapojili do třídění potravin v Penny Marketu ve Světlé nad Sázavou. Potraviny včera odpoledne putovaly do potravinových bank, a následně budou rozděleny lidem, kteří je potřebují.
Domov Háj má uzavřenu smlouvu s Dobrovolnickým centrem Fokusu Vysočina, a snaží se i o „nové“ pojetí dobrovolnictví, v rámci kterého se dobrovolníci nevyhledávají pro klienty, ale naopak z klientů se stávají dobrovolníci. Mezi klienty byl o zapojení se do Národní potravinové sbírky velký zájem, a zúčastnili se jí dvě třetiny obyvatel komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou.

Klienti, kteří se v rámci jednorázového dobrovolnictví, do akce zapojili, měli možnost navázat kontakt, a komunikovat s obyvateli místní komunity, a jejich účast přispěla i k odstraňování předsudků veřejnosti vůči klientům.
Akce pomohla i v naplnění cíle „Zvýšit zájem klientů o to, co jedí, a podílet se na navrhování jídel dle zásad zdravého stravování při tvorbě jídelníčku na následující týden“, na který se již několik měsíců v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou, zaměřují.

 

https://vysocina-news.cz/klienti-komunitniho-bydleni-ve-svetle-nad-sazavou-pomahali-v-narodni-potravinove-sbirce/