Kraj Vysočina chce posílit sociální služby v Golčově Jeníkově

    V Golčově Jeníkově jsou v současnosti poskytovány pouze dvě sociální služby - pečovatelská služba a osobní asistence. Město disponuje 21 byty v domě s pečovatelskou službou, které jsou určeny pro seniory, přičemž pečovatelskou službu v těchto bytech i po celém území města poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod. Občané města mohou využít i služeb osobní asistence, které zajišťují celkem 2 pracovníci. Jiné typy sociálních služeb nejsou v Golčově Jeníkově občanům prozatím k dispozici. Klienti tak musejí dojíždět nebo jim spíš jejich rodiny zajišťují dopravu do Čáslavi, Chotěboře, Havlíčkova Brodu či jinam, kde potřebné sociální služby jsou.

      Záměrem Kraje Vysočina je vybudovat v Golčově Jeníkově dvě navzájem se doplňující nové sociální služby a rozšířit tak nabídku služeb. V první řadě jde o pobytové sociální služby chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením (to je název jedné služby). V rámci procesu transformace sociálních služeb tu budou postaveny dva rodinné domky, kde budou tyto služby poskytovány. Golčův Jeníkov přitom nebude prvním místem na Vysočině, kde lidé s handicapem najdou nový domov. Domácnosti již byly postaveny v 19 obcích a městech našeho regionu a praxe ukazuje, že šlo o správné rozhodnutí. Noví obyvatelé se snadno sžili s novým prostředím a jsou rádi za to, že mohou žít ve svém a podle svého. V našem městě najde nový domov 12 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením z Domova Háj v Ledči nad Sázavou. Výhledově budou služby sloužit v případě uvolnění kapacity také pro klienty z Jeníkova a okolí. V návaznosti na tyto pobytové služby budou nově k dispozici služby denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny. Tyto služby budou využívat nejen obyvatelé nových domků a naši noví sousedé, ale i občané s mentálním a kombinovaným postižením z Jeníkova a okolí. Do budoucna se počítá s možností využití také pro místní seniory.

      Chráněné bydlení a domov pro osoby se zdravotním postižením tzv. komunitního typu jsou služby, kde klienti mohou žít v běžném rodinném domě ve společné domácnosti. O klienty se stará odborný personál, který pomáhá s tím, co klienti sami nezvládnou. Klienti se postupně učí pečovat o sebe i domácnost, klientům s nižší mírou podpory pomáhá personál jen v některých denních činnostech, u klientů s vysokou mírou podpory je podpora a pomoc poskytovaná personálem celodenně. Zároveň však mají k dispozici sociální pracovnici, která pomůže se vším, co je třeba, a doplní to, na co konkrétní klient nestačí. Kraj Vysočina v současnosti jedná o umístění domácností pro tyto klienty s majiteli nemovitostí a zároveň probíhá příprava klientů, kteří by se mohli do Golčova Jeníkova z Domova Háj přestěhovat. V těchto nově plánovaných službách mohou v budoucnu nalézt pracovní uplatnění i občané z Golčova Jeníkova a okolí (prozatím se plánuje 6 nových pracovních míst).

      Denní stacionář je zařízení, kam klienti ráno přicházejí a odpoledne odcházejí zpět domů. Po celý den pro ně bude zajištěna péče, stravování a různé aktivizační činnosti. Jedna část stacionáře bude určena pro klienty s mentálním a kombinovaným znevýhodněním, druhá bude v budoucnu sloužit pro seniory. Po konzultaci se sociální pracovnicí města, paní Novákovou, jsem překvapený, kolik potenciálních klientů takových služeb v našem městě a blízkém okolí je a kam všude musejí jezdit, aby o ně bylo postaráno. Někteří právě z důvodu komplikací spojených s dojížděním zůstávají v plné péči rodiny. Také pro ně by byl stacionář velkým přínosem a pomocí.

      V budově stacionáře vznikne také sociálně terapeutická dílna, která by sloužila pro nácvik a zdokonalování pracovních dovedností klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Dílna by se svou činností zaměřila také na služby pro veřejnost. Myslím, že v Jeníkově by bylo lepší, kdyby se jednalo například o obchůdek, kavárničku, městské informační turistické centrum nebo o kombinaci toho všeho, než o klasickou dílnu např. na svíčky nebo dárkové předměty. Zde se také v budoucnu otevře možnost pracovního uplatnění pro další obyvatele. Tato služba pravděpodobně bude umístěna na menší části bývalého vrakoviště mezi Hotelem Slunce a Tržnicí.

Mgr. Vlastimil Marušák, starosta města Golčova Jeníkova

(Listy z Golčova Jeníkova, květen 2016)