Nové bydlení pro klienty Domova Háj. Adresu najdete ve Světlé nad Sázavou

Transformace Domov Háj

Nové bydlení pro své klienty ve Světlé nad Sázavou dnes představil Domov Háj. Ten právě prochází procesem transformace pobytových sociálních služeb. „Opravená nemovitost pro šestici klientů se nachází v klidné, ale přirozeně obydlené lokalitě v ulici Pplk. Hradeckého a umístění domova v této lokalitě umožňuje klientům s mentálním a kombinovaným postižením začlenění do běžné společnosti,“ informoval v rámci své návštěvy nového bydlení náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Opravy a uzpůsobení objektu pro potřeby transformace přišly zhruba na sedm miliónů korun, přičemž dotace z EU dosáhla 6,3 miliónů korun. V rámci transformace Domova Háj bude postaveno celkem 11 objektů pro 64 klientů.
 
Důvodem transformace Domova Háj je fakt, že pobytové služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením jsou dnes poskytovány v nevyhovujících prostorách budovy v Ledči nad Sázavou v části Háj, která se nachází mimo běžnou zástavbu města v lese. Proto Kraj Vysočina z vlastních prostředků zrekonstruoval už v minulosti rodinný dům ve Světlé nad Sázavou, ve kterém je komunitním způsobem poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením šesti klientům, a to také v běžné zástavbě tohoto města. Nyní v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Kraj Vysočina dokončil první část EU fondy podpořeného projektu „Transformace Domova Háj I.“ Předáno bylo další komunitní bydlení pro šestici klientů s mentálním a kombinovaným postižením, čímž byl oficiálně zahájen celkový proces transformace pobytového zařízení ústavního typu Domova Háj, p. o.
 

„Na tento projekt dále navazují projekty Transformace Domova Háj II. – IV., díky nimž bude vytvořena síť domácností komunitního typu a návazných ambulantních služeb pro tuto cílovou skupinu v okrese Havlíčkův Brod, a to konkrétně ve Světlé nad Sázavou, kde kraj postaví ještě dva domky a zázemí management, v Ledči nad Sázavou, v Chotěboři, v Golčově Jeníkově a Havlíčkově Brodě,“ vyjmenovává náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. V každé lokalitě budou objekty k dispozici jak klientům s nízkou mírou potřebné podpory, tak s vysokou, aby v případě zhoršení zdravotního stavu klienta nemuselo docházet k jeho stěhování do jiné lokality a nehrozilo přetrhání sociálních vazeb. Bydlení bude v případě uvolnění kapacity sloužit pro osoby s mentální a kombinovaným postižením, které nyní žijí v přirozením prostředí v těchto lokalitách, a o které se do budoucna nebude moci rodina postarat.

V rámci transformace Domova Háj bude celkem postaveno 11 nových objektů k bydlení pro 64 klientů a dva objekty pro ambulantní služby (denní stacionáře, a sociálně-terapeutické dílny), které budou sloužit veřejnosti. Dokončení transformace Domova Háj se předpokládá do poloviny roku 2021.

 

 

Domov Háj, transformaceDomov Háj, transformaceDomov Háj, transformaceDomov Háj, transformace

 

 

  • Eva Komínková, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

(Tisková zpráva na webových stránkách Kraje Vysočina, 28. 6. 2018)