Přestěhování a adaptace klientů Domova Háj v Chotěboři

 

Přestěhování a adaptace klientů Domova Háj v Chotěboři

     Do nových domků v ulici Rybní se v rámci transformace Domova Háj na začátku října přistěhovali noví obyvatelé. Klienty přivítal i pan starosta Ing. Tomáš Škaryd a popřál jim, aby se jim v Chotěboři žilo spokojeně a město se pro ně stalo novým domovem.
     Dva domy v ulici Rybní nabízí pro klienty tři domácnosti. Z toho je jedna individuální domácnost pro dvě osoby a jedna společná pro čtyři osoby, tyto fungují jako chráněné bydlení. Poslední, třetí domácnost, je pro šest klientů a funguje v režimu služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zatím v těchto domácnostech bydlí devět mužů a jedna žena. Všechny domácnosti poskytují střední míru podpory.
     Po transformaci Domova Háj na jednotlivé domácnosti se klienti zapojují do chodu domácností za pomoci asistentů. Učí se, jak taková domácnost funguje a co vše je potřebné k tomu, aby se jim tam spokojeně žilo. Asistenti u klientů usilují o rozvoj či udržení jejich dovedností a samostatnosti.
Podporují klienty, aby žili obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci. Zároveň respektují jejich potřeby, schopnosti a možnosti se zachováním jejich lidských práv a svobod.
     Prozatím se noví obyvatelé města s Chotěboří sžívají dobře, a to také díky organizaci FOKUS Vysočina, která pro ně připravila milé setkání se svými klienty navštěvujícími denní stacionář či sociálně terapeutickou dílnu. Klienti, jakožto noví obyvatelé, byli z těchto setkání nadšení a jsou rádi, že poznali nové přátele, se kterými se budou moci i nadále stýkat a rozvíjet přátelské vztahy.

Eliška Hejtmánková, asistentka

(Chotěbořské Echo 22/2021, zpravodaj Města Chotěboře)