V KOMUNITNÍM BYDLENÍ NÁS NAVŠTÍVIL PAN MÍSTOSTAROSTA SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

 

Šest klientů Domova Háj, kteří již rok žijí v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou, pozvalo v únoru a březnu na návštěvu pana místostarostu města Josefa Hníka.

Při společných setkáních se pan místostarosta seznámil nejen se zázemím pro život nových obyvatel Světlé nad Sázavou, a s možnostmi, které jim pro zajištění běžného chodu domácnosti město nabízí, ale hovořili spolu i o možnostech pracovního zařazení – klienti by např. rádi uklízeli v zámeckém parku. Jedna z nich již pracuje na základní škole ve Světlé nad Sázavou. Je ráda, že si našla již minulý rok práci, a má i možnost pravidelného kontaktu s lidmi z místní komunity.

Pan místostarosta města klientům a zaměstnancům komunitního bydlení představil záměry na revitalizaci náměstí, ředitelka Domova Háj Dana Pajerová prezentovala na setkání další kroky v procesu transformace zařízení. V současné době jsou ve Světlé nad Sázavou již dva komunitní domy, ve kterých žije celkem 12 klientů. Do dvou let by měly být postaveny další dva, sociálně-terapeutická dílna, a zázemí pro vedení organizace.

Pan místostarosta města projevil zájem i o spolupráci v oblasti vytvoření dřevěných označení do zámeckého parku. Klienti domova pravidelně pracují s dřevem v dílně, a pod vedením aktivizačních pracovníků označení rádi vyrobí. Na setkání navrhli také, že by se rádi zapojili do připravovaných změn na náměstí, vyrobením dřevěné lavičky.

Obě setkání se uskutečnila ve velmi přátelské a milé atmosféře.     

Andrea Šeredová

Foto z archivu Domova Háj