Zahradní slavnost

         Vážení čtenáři, dnešní článek jsem pojal jako pozvánku na akci, kterou pořádá Domov Háj ve spolupráci se zaměstnanci a klienty komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou. Všichni vás srdečně zvou na událost, kterou společně nazvali „Zahradní slavnost“. Jde o příjemné víkendové setkání s klienty naší služby. V komunitním bydlení žijí už 4 roky a sami můžete posoudit, jak se začlenili do společnosti, seznámit se s tím, jak tráví den a co je baví. Společně s prohlídkou domu bude pro návštěvy připraveno pohoštění, opékání buřtů, krátký film o životě v „Domečku“, hry a výtvarná dílna, k poslechu zahrají "VESELÁCI". Vše se bude odehrávat v neděli 28. 8. 2016 od 14.00 do 16.00 hod. v komunitním bydlení ve Světlé nad Sázavou. I když se na poprvé může zdát, že téma článku není do Ledečského zpravodaje to pravé, není tomu tak. V rámci procesu transformace se pro klienty Domova Háj v Ledči plánuje postavit a provozovat 2 domky komunitního typu. Nabízíme vám tedy možnost se s fungováním takového typu bydlení seznámit. Komunitní bydlení ve Světlé nad Sázavou sídlí na adrese Haškova 692 (za mostem doprava a směrem na Lipničku).

Mgr. František Čapek, sociální pracovník 

                                                                               

                                                                                        (Ledečský zpravodaj, červenec 2016)