Žít podle svého a ve svém

 

Konference přiblížila transformaci v Kraji Vysočina

   Transformace z pohledu zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Kraje Vysočina nebo očima starosty města, v němž se nacházejí transformovaná bydlení pro klienty se zdravotním postižením. Zkušenosti se zaváděním transformace v zahraničí. V čem je život v nových domácnostech jiný? Jak celou tuto změnu zvládnou klienti ústavů sociální péče?

   Nejen nad okruhy těchto témat se uskutečnila konference zaměřená na proces transformace sociálních služeb na Vysočině. Konference proběhla 19. května 2016 v Náměšti nad Oslavou a její program představoval výsledky tohoto projektu, který dává možnost žít lidem s postižením ve svém a podle svého.

   „Transformace se v našem kraji ukázala jako správné rozhodnutí. Důkazem toho jsou nejen nově postavené rodinné domky pro klienty bývalých ústavů. V návaznosti na změnu, kterou proces přináší, jde také o obrovský posun v kvalitě jejich života. Neméně důležité je i přijetí ze strany veřejnosti,“ poznamenal radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál, který spolu s náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Zuzanou Jentschke Stőcklovou převzal nad tímto setkáním záštitu. Od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí zazněla pochvalná slova adresovaná našemu kraji, a to nejen k oblasti transformace, ale celkově k sociálním službám, které jsou zde na vysoké úrovni.

   Konference se zúčastnilo zhruba 130 hostů, mezi nimiž byli zástupci MPSV, Krajského úřadu Kraje Vysočina v čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem i pracovníci krajských zařízení poskytující sociální služby. Příznivě byla hodnocena i účast starostů měst a obcí, v nichž mají vzniknout transformovaná bydlení; byl zde přítomen např. starosta Golčova Jeníkova Vlastimil Marušák, kam Domov Háj plánuje kromě jiného rozšířit sociální službu. Nechyběli ani hosté z Nitrianského kraje, partnerského regionu Kraje Vysočina. Do prezentace se také zapojili klienti se svými zkušenostmi, kteří již nějakou dobu za přiměřené podpory pracovníků v komunitní službě žijí.

   Naše organizace se konference zúčastnila též formou prezentace své současné činnosti i budoucích záměrů a cílů v procesu transformace a představila lokality, ve kterých nové služby vzniknou. Klientka komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou paní Helena se též aktivně podílela: komunikovala s pozvanými účastníky a každému z nich nabídla i nějaký vhodný dárek z tvorby klientů Domova Háj (viz. foto).

   Jak jsem již zmínil, nepostradatelným partnerem jsou jednotlivé obce, které se společně s krajem a ministerstvem podílejí na výstavbě nových bydlení. Život v domcích je silně provázán se sousedy a místními institucemi. Klíčovými tématy celé konference bylo společné úsilí všech zúčastněných překonávat všechny drobné i větší překážky a obavy spojené s transformací ústavní péče v moderní sociální službu komunitního charakteru.

Karel Borek DiS., pracovník aktivizace Domova Háj a člen sociální komise Rady Kraje Vysočina

 

V jarních měsících se naši klienti zúčastnili hned dvou představení Divadelního spolku Lucerna ve Vilémovicích, sportovní akce a aktivně se zapojili do konání místní poutě. Spolupráce s obcí Vilémovice si velmi vážíme.

 

 

(Ledečský zpravodaj, červen 2016) 

(Světelský zpravodaj, červenec 2016)