Otázky a odpovědi

Mohou klienti chodit samostatně ven?

Klienti Domova Háj mohou samostatně opouštět budovu Domova a chodit na vycházky, pokud tím neohrožují sebe nebo jiné lidi na zdraví nebo životě. Odůvodnění našeho přístupu najdete v následujícím textu.

Svoboda pohybu

Každý člověk má právo na svobodu pohybu. Omezit toto základní lidské právo je možné jen zcela výjimečně, a to i u lidí s postižením (viz Úmluva OSN o právech osob se zdr. postižením).

Klienti sociálních služeb mají právo na svobodný pohyb jako všichni ostatní lidé. Zákon o sociálních službách zakazuje omezování pohybu uživatelů služby mimo případy, kdy je klient akutně ohrožen na zdraví nebo životě nebo kdyby takto klient ohrožoval jiné lidi.

Bezpečnost

Každý člověk, který se svobodně pohybuje po světě, podstupuje určité riziko. Může mít nehodu nebo může být okraden, někdy třeba zmokne a nastydne. I lidé s mentálním postižením by měli mít možnost podstoupit přiměřené riziko spojené s pobytem venku.

Personál Domova Háj zjišťuje, jestli se klienti dokáží pohybovat mimo Domov bezpečně (aby si neublížili, nenechali se přejet, nezabloudili,…). Když to zvládají, mohou chodit ven sami. Když to úplně sami nezvládnou, tak chodí s personálem. Když má někdo chuť chodit sám, ale zatím to nezvládá, tak s ním personál trénuje potřebné dovednosti.

Personál má na starosti hodně klientů, ne vždy je čas na vycházku s klientem, když má chuť vyrazit. Proto je dobré, když se klienti naučí být na cestách soběstační.

Nezvyklé nebo nevhodné chování

Někteří lidé (i když žádné postižení nemají) se chovají způsobem, který se ostatním nelíbí (např. jsou příliš hluční, nedbají na svůj vzhled, žebrají, jsou přes den opilí na ulici). Přesto mezi námi žijí a nikdo je nikam nezavírá. I někteří lidé s mentálním postižením se mohou chovat nezvykle nebo nevhodně. Ani my je za to nebudeme zavírat.

Přestupky, trestné činy

Když někdo ubližuje druhým nebo poškozuje jejich majetek, řeší to policie a následně přestupková komise nebo soud. U lidí s mentálním postižením se postupuje stejně. Pokud nějaký klient Domova Háj dělá něco v rozporu s místními vyhláškami nebo se zákonem, neváhejte zavolat policii. Personál Domova Háj nemá možnosti, jak takové věci vyřešit. Dokonce dle zákona o sociálních službách musí zachovávat mlčenlivost o všem, co se týká klientů služby, pokud se nejedná o ty nejzávažnější trestné činy.

Jak to bude fungovat po transformaci na domcích?
 • V nově zřizovaných domácnostech bude o uživatele služby postaráno minimálně stejně dobře, jako dosud.
 • V některých domácnostech bude poskytována sociální služba „domov pro osoby se zdravotním postižením“ a v některých sociální služba „chráněné bydlení“. Oba typy služeb mají podobnou náplň – poskytnutí bydlení, stravy a další podpory, kterou člověk s mentálním postižením potřebuje a nemůže si ji zajistit jiným (běžným) způsobem.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením budou zařízeny jako společné bydlení pro 6 klientů pod jednou střechou.
 • Chráněná bydlení budou zařízena jako dva samostatné byty pod jednou střechou (jeden byt pro 4 klienty, druhý pro 2 klienty).
 • V obou případech bude mít každý klient pokoj pro sebe (pokud si to bude někdo vyloženě přát, může být v pokoji ve dvou). Kuchyně, obývák, atd. budou společné. Počítá se s bezbariérovou úpravou domů, včetně WC a koupelny.
 • Klienti se budou do jednotlivých měst a domků stěhovat na základě jejich přání a v závislosti na míře podpory, kterou potřebují.  S každým klientem o jeho představách mluvili a ještě budou mluvit pracovníci Domova. Víme, s kým kdo chce a nechce bydlet a určitě to zohledníme. Pro partnery je možné sdílení jednoho pokoje (ložnice) v rámci domácnosti.
 • Každý obyvatel společné domácnosti se do péče o sebe a o domácnost zapojí podle svých schopností. Někdo zvládne víc, někdo méně.  Například někdo dokáže uvařit celé jídlo, někdo třeba jen pomůže s uložením nádobí do myčky nebo prostřením stolu, někdo se nebude moci podílet vůbec. Co nezvládnou klienti sami, s tím pomůže personál.
 • Někteří lidé s mentálním postižením neměli během svého života možnost naučit se starat o sebe – vždycky to někdo udělal za ně. Personál bude podporovat klienty v tom, aby se do péče o sebe a domácnost co nejvíc zapojili.  Personál bude klienty učit, jak se co dělá.
 • Každý domek bude mít zahradu – to bude bezpečný prostor, kam budou moci klienti kdykoli vyjít. Samostatné chození po městě může být pro klienty nebezpečné, pokud nemají odpovídající schopnosti a dovednosti.
 • U každého klienta pracovníci posoudí riziko, které by mu hrozilo při samostatném pohybu po městě. Takže nejdřív chodí společně a ověřují si, co klient zvládá (bezpečné přecházení, reakce na jiné lidi ve městě, orientace ve městě,…). Když se zjistí, že by riziko bylo moc velké, pak by měl klient chodit do města jen s asistencí personálu, dokud se nenaučí cestovat sám. Někteří klienti zvládnou třeba jen jednu cestu, která nebude nebezpečná (např. do obchodu, kdy cestou nemusí přecházet silnici). Někteří klienti úplné samostatnosti nedosáhnou – vždycky budou potřebovat pomoc.
 • Jako v běžném rodinném domě, i ve společné domácnosti je pořád dost práce. Klienti se na ní budou podílet podle svých možností. To jim vyplní část dne. Část dne budou moci strávit v ambulantních službách pro lidi s mentálním postižením, které jsou ve městě – půjdou do denního stacionáře nebo sociálně terapeutické dílny, kde jsou připravené aktivity. Je možné, že se některým klientům podaří sehnat si práci pro ně vhodnou na běžném trhu práce – zlepší si tak finanční situaci a budou mít smysluplnou náplň dne. Část dne zabere i nácvik dovedností pro získání větší soběstačnosti v péči o sebe. Volný čas si klienti mohou vyplnit podle svého, personál jim pomůže, pokud to bude nutné.
 • K lékaři budou klienti chodit v místě bydliště (případně do nejbližší nemocnice), jak je to běžné u obyvatel města. S dopravou pomůže personál, jak je to běžné i teď.
 • Výlety a akce budou pro klienty přístupné podobně jako nyní, spíš počítáme se zlepšením možností, jak netrávit čas jen doma.
 • Pro každou lokalitu (město) s výjimkou Havlíčkova Brodu by mělo být vyčleněné jedno služební auto pro zajišťování nezbytných věcí (např. cesta k soudu). V Havlíčkově Brodě je dobrá dostupnost potřebných služeb (včetně nemocnice) a počítá se s bydlením pro lidi, kteří dokážou veřejné služby využívat (byť s podporou personálu) – proto není auto tak nutné. V případě potřeby je možnost zapůjčit si auto z jiného města.
Jak se k nám dostanete?

Z Husova náměstí v Ledči nad Sázavou vyjedete Havlíčkovou ulicí a jedete stále dokud nejste venku z obce. Za ní na první křižovatce (ta je až na kopci) odbočíte vlevo, a na další křižovatce je ukazatel do Nemocnice Háj. Po této silnici přijedete až k Domovu Háj, domovu pro osoby se zdravotním postižením. Vedle naší budovy je léčebna dlouhodobě nemocných, bývalá nemocnice Háj.

Máte další dotaz? Napište nám!