Jak to nyní máme s akcemi a výlety?

Zrušením ústavu (myšleno využívání budovy na adrese Háj 1253, Ledeč nad Sázavou) jsme dosáhli toho, že se drtivá většina hromadných výletů zrušila (myšleno je tím „je potřeba vyvézt klienty ven, může jet ten, ten, ten…“). Cílem bylo udělat výlet a „naplnit velké auto“. Dá se říct, že šlo o nutnou psychohygienu klientů, změnu prostředí. Smůlu měli ti klienti, kteří potřebovali vysokou míru podpory, ti se ven mimo zařízení z důvodu provozních podmínek dostávali minimálně.

Klienti se nyní po transformaci přestěhovali do měst, kde mohou jít na různé kulturní a sportovní akce samostatně či s potřebnou asistencí. Mohou jít individuálně na to, co chtějí. V tom vidíme právě největší příležitost pro lidi s vysokou mírou podpory, kteří tuto možnost téměř neměli.

Pokud chtějí jet klienti na výlet někam dál mohou využít veřejnou hromadnou dopravu (samostatně nebo s potřebnou asistencí), v případě potřeby poskytujeme fakultativní službu doprava služebním autem.

V ústavu hrály akce, výlety a dílny roli aktivizace – vyplňovaly klientům den. Nyní jsou tito lidé zapojeni do chodu domácností a do péče o sebe. Žijí a plánují si s podporou asistentů svůj život, už si nevybírají z toho, co jim služba nabízí. Ale učí se aktivně si plánovat svou činnost, a budoucnost. Aktivizují se sami a přirozeným způsobem.

Transformace je i změna myšlení pracovníků – asistentů. Už nejsme v modelu, který nutil klienty přizpůsobovat se režimu ústavu nad rámec běžného soužití pár lidí. Smyslem naší služby je pružně reagovat na potřeby klienta a pomoci mu tam, kde se protínají cíle a možnosti pobytové služby a potřeby klienta. Pokud na zajištění některých potřeb naše služba nestačí, hledáme další možnosti, kdo by klienta v jeho zájmu či aktivitě podpořil (neformální podpora – některý ze zájmových spolků, klubů…; jiná služba – podporované zaměstnávání, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář…).

Nicméně je pravda, že některé aktivity z „dob minulých“ hodnotíme kladně a chceme v nich dál pokračovat. Jedná se zejména o návštěvy klientů u jejich příbuzných, a to v případech, kdy jde o dlouhé vzdálenosti a není v silách organizace poskytnout klientům individuální asistenci. Výjezd vypadá tak, že jeden asistent postupně nabere klienty v našich lokalitách a bere je za příbuznými např. do východních Čech, kde je postupně rozveze, a na zpáteční cestě je zase postupně vyzvedává. Pro klienty je důležité zachovávat kontakt s rodinami i přes „institucionální způsob“ provedení cesty.

Díky transformaci se ale i někteří klienti dostali/získali bydlení blízko svých rodin, a tak se navštěvují běžným způsobem bez potřeby asistence.     

Asistentů v domácnostech je pro základní péči o klienty dostatek, avšak z hlediska individuálního začlenění klientů do společnosti jsou naše možnosti trochu okleštěné. A zde se právě otevírá prostor pro působení dobrovolníků v domácnostech. Rádi bychom oslovili všechny, kdo by chtěli sdílet okamžiky radosti s klienty na jimi vybraných akcích, výletech nebo cílech procházky, aby se nebáli ozvat. U nás platí, že každá pomoc a milé slovo je vítáno.