Jak vkládáme informace na Facebook?

Snažíme se nepsat na facebooku o lidech, kterým poskytujeme sociální službu, jako o „klientech“ – již by to mohlo být použito v negativní konotaci (hanlivě). Používáme výrazy jako lidé, obyvatelé, apod. (musíme společnosti ukazovat to, jakým jazykem o nich mluvit).

Co se týká příspěvků na facebook, volíme témata, která souvisí více se službou než s konkrétními klienty (např. co služba umožňuje, podporuje, co se povedlo) Neřešíme v příspěvcích osobní věci a postoje klientů. Pokud mají takovou potřebu se prezentovat, tak je podporujeme v tom, aby měli svůj osobní profil a učíme je s facebookem zacházet.