Mohou klienti chodit samostatně ven?

Klienti Domova Háj mohou samostatně opouštět budovu Domova a chodit na vycházky, pokud tím neohrožují sebe nebo jiné lidi na zdraví nebo životě. Odůvodnění našeho přístupu najdete v následujícím textu.

Svoboda pohybu

Každý člověk má právo na svobodu pohybu. Omezit toto základní lidské právo je možné jen zcela výjimečně, a to i u lidí s postižením (viz Úmluva OSN o právech osob se zdr. postižením).

Klienti sociálních služeb mají právo na svobodný pohyb jako všichni ostatní lidé. Zákon o sociálních službách zakazuje omezování pohybu uživatelů služby mimo případy, kdy je klient akutně ohrožen na zdraví nebo životě nebo kdyby takto klient ohrožoval jiné lidi.

Bezpečnost

Každý člověk, který se svobodně pohybuje po světě, podstupuje určité riziko. Může mít nehodu nebo může být okraden, někdy třeba zmokne a nastydne. I lidé s mentálním postižením by měli mít možnost podstoupit přiměřené riziko spojené s pobytem venku.

Personál Domova Háj zjišťuje, jestli se klienti dokáží pohybovat mimo Domov bezpečně (aby si neublížili, nenechali se přejet, nezabloudili,…). Když to zvládají, mohou chodit ven sami. Když to úplně sami nezvládnou, tak chodí s personálem. Když má někdo chuť chodit sám, ale zatím to nezvládá, tak s ním personál trénuje potřebné dovednosti.

Personál má na starosti hodně klientů, ne vždy je čas na vycházku s klientem, když má chuť vyrazit. Proto je dobré, když se klienti naučí být na cestách soběstační.

Nezvyklé nebo nevhodné chování

Někteří lidé (i když žádné postižení nemají) se chovají způsobem, který se ostatním nelíbí (např. jsou příliš hluční, nedbají na svůj vzhled, žebrají, jsou přes den opilí na ulici). Přesto mezi námi žijí a nikdo je nikam nezavírá. I někteří lidé s mentálním postižením se mohou chovat nezvykle nebo nevhodně. Ani my je za to nebudeme zavírat.

Přestupky, trestné činy

Když někdo ubližuje druhým nebo poškozuje jejich majetek, řeší to policie a následně přestupková komise nebo soud. U lidí s mentálním postižením se postupuje stejně. Pokud nějaký klient Domova Háj dělá něco v rozporu s místními vyhláškami nebo se zákonem, neváhejte zavolat policii. Personál Domova Háj nemá možnosti, jak takové věci vyřešit. Dokonce dle zákona o sociálních službách musí zachovávat mlčenlivost o všem, co se týká klientů služby, pokud se nejedná o ty nejzávažnější trestné činy.