Nitranský Oskar

      Dne 18. 5. 2017 odjeli klienti komunitního bydlení Domova Háj za doprovodu pracovníků služebním autem do obce Kozárovce v Nitranském kraji. "Byli jsme tam jako zástupci kraje Vysočina. Předvedli jsme divadelní scénku s názvem Domku, domečku. Na akci jsme vystupovali až odpoledne po obědě, takže jsme do cíle cesty dojeli včas. Dokonce jsme se ještě stihli podívat na dopolední program. Před naším vystoupením promluvila paní ředitelka, která scénku uvedla a popovídala o transformaci našeho zařízení. Vystoupení se povedlo a snad i líbilo. Vedoucí komunitního bydlení představila divákům herce-klienty a krátce jim řekla, jak u nás na domku žijí. Po něm jsme dál se zájmem sledovali vystoupení ostatních zařízení ze Slovenska. Po skončení jsme vyjeli na zpáteční cestu a od pořadatelů si vezli domů pořádnou tašku dobrot."