Studentský projekt v Domově Háj aneb vařit se dá v každém věku

Studentky druhého ročníku dálkového studia SVOŠS Jihlava oboru sociální práce přišly se zajímavým nápadem. V Domově Háj v Ledči nad Sázavou zrealizují projekt s názvem Umíme si uvařit aneb Scukněme se s cuketou čili cuketové hody. Teď v prosinci si klienti krajské příspěvkové organizace zvolili přípravu jednoho pokrmu ze čtyřchodového menu, následovat bude sestavování nákupního lístku, rozdělení činností a nácvik samotného vaření. Cílem je, aby si klienti dokázali připravit vlastní stravu a zvládli samostatně fungovat v komunitní službě.

Vzhledem k tomu, že Domov Háj připravuje na transformaci a klienti budou využívat nové formy pobytových i navazujících služeb, je nutné je podpořit v oblasti sebeobsluhy a samostatnosti. „Transformace přinese klientům sociálních služeb v Kraji Vysočina vyšší komfort a přiblíží je reálnému každodennímu životu. I proto je velmi důležité klienty na změnu připravit a vědět, že zvládnou základní sebeobslužné činnosti včetně oblékání, přípravy stravy, úklidu, plánování nákupů a schopnosti využívat běžných dostupných služeb, jako je lékař, obchod, pošta, doprava nebo kadeřník,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk. A právě s částí těchto dovedností má pomoci projekt Umíme si uvařit.
 

Účastníci projektu jsou už v tuto chvíli rozděleni do čtyř skupin a mají k dispozici vždy jednoho zodpovědného zaměstnance. „První tým bude připravovat cuketové hranolky s česnekem a parmazánem, druhý chce uvařit cuketovou polévku s opečenými krutóny a sýrem, další cuketové karbanátky a čtvrtá skupina zvládne připravit limonádu z cuketové šťávy. Pátým týmem budou klienti komunitního bydlení, kteří v současné době fungují samostatně, a ti si sami určí pokrm, který budou prezentovat jako překvapení,“ prozradila ředitelka domova Dana Pajerová.

Na závěr projektu, v březnu nebo v dubnu příštího roku se uskuteční den, kdy se všechny skupiny klientů setkají ke společnému vaření a budou prezentovat získané dovednosti. Půjde o slavnostní společenské setkání s důrazem na pravidla etikety a vystupování ve společnosti.

Dalším výstupem pak bude jednoduchá brožura s popisem zvoleného menu včetně surovin, nákladovosti, časové náročnosti pokrmů na přípravu, která bude obsahovat i různé rady a doporučení nebo zábavné historky, které se při nácviku jídel klientům přihodily. „Brožura bude koncipována jako návodná pomoc pro vaření lidí s mentálním postižením a časem doplňována o další recepty. Nabídneme i jiným organizacím s možností další spolupráce,“ vysvětlila na závěr ředitelka Dana Pajerová.

Domov Háj poskytuje pobytovou sociální službu DZOP (domova pro osoby se zdravotním postižením) dospělým mužům i ženám s různým stupněm mentálního nebo kombinovaného postižení. Kapacita organizace je 74 klientů v ústavním typu služby a šest klientů v komunitním typu služby – rodinný domek. Organizace se aktivně připravuje na proces transformace, během kterého dojde k úplné deinstitucionalizaci současného zařízení. Organizace opustí stávající objekt a pobytové služby se ve formě nově postavených nebo zrekonstruovaných domků přesunou do různých lokalit. Nově přibyde služba chráněné bydlení, denní stacionář a sociálně terapeutická dílna.

  • Monika Brothánková, odbor sekretariátu hejtmana, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 724 650 161, e-mail: brothankova.m@kr-vysocina.cz