Projekty EU

Jedním ze střednědobých cílů naší organizace je ztransformovat ústavní službu na službu komunitního typu. K tomu my i náš zřizovatel, Kraj Vysočina, potřebujeme podporu z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato podpora se poskytuje na základě schválených projektů. Na následujících podstránkách se můžete podívat, jak nám vypracované projekty pomáhají v našem úsilí změnit způsob poskytování služby ještě více směrem k individuálním potřebám klientů a běžnému způsobu života.