Rozpočty

Finanční rozpočet na rok 2020:

 

 

FP-60128054-2020-0002

Rok 2020
Číslo FP-60128054-2020-0002
Popis Finanční plán na rok 2020 - výhled do konce roku 2020
Stav Archivní

 

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek rok 2019 v tis. KčHospodářský výsledek plán - rok 2020 v tis. KčZměna
Hlavní činnostDoplňková činnostCelkemHlavní činnostDoplňková činnostCelkem+/-%
101.48 0 101.48 0 0 0 - 101.48 0

Plán nákladů a výnosů

Rok 2019 - Suma syntetických účtů skupiny 5: 35 891.62 tis. Kč, Suma syntetických účtů skupiny 6: 35 993.1 tis. Kč
Plán rok 2020 - Suma syntetických účtů skupiny 5: 40 995 tis. Kč, Suma syntetických účtů skupiny 6: 40 995 tis. Kč180.4

 UkazatelRok 2019 dle účetní závěrky v tis. KčPlán - rok 2020 v tis. KčZměna
Hlavní činnostDoplňková činnostCelkemHlavní činnostDoplňková činnostCelkem+/-%
  Náklady - 5 35 891.62 0 35 891.62 40 995 0 40 995 5 103.38 114.2
    Spotřebované nákupy - 50 2 991.05 0 2 991.05 3 023 0 3 023 31.95 101.1
      Spotřeba materiálu - 501 1 472.78 0 1 472.78 1 481 0 1 481 8.22 100.6
        Potraviny - 501031 655.61 0 655.61 581 0 581 -74.61 88.6
        Pohonné hmoty - 501032 90.65 0 90.65 70 0 70 -20.65 77.2
        Prádlo - 501033 14.8 0 14.8 23 0 23 8.2 155.4
        Knihy, katalogy, ostatní tiskoviny - 501035 2.68 0 2.68 2 0 2 -0.68 74.6
        Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - 501036 69.97 0 69.97 49 0 49 -20.97 70
        Materiál pro opravy a údržbu nemovitostí - 501037 37.1 0 37.1 38 0 38 0.9 102.4
        Materiál pro opravy a údržbu a náhradní díly - movitý majetek - 501038 72.01 0 72.01 81 0 81 8.99 112.5
        Kancelářský materiál - 501039 53.83 0 53.83 52 0 52 -1.83 96.6
        Materiál pro terapeutické činnosti - 501040 59.87 0 59.87 40 0 40 -19.87 66.8
        Čistící a desinfekční prostředky - 501042 229.63 0 229.63 295 0 295 65.37 128.5
        Krmivo, stelivo, léčivo pro zvířata, zvířata - 501044 0 0 0 0 0 0 0 0
        Ostatní paliva a energie (pevná paliva - koks, brikety, dřevo, štěpka ) - 501045 0 0 0 0 0 0 0 0
        Léky a zdravotnický materiál včetně příručních lékárniček - 501046 70.81 0 70.81 112 0 112 41.19 158.2
        Všeobecný materiál - ostatní - 501047 108.47 0 108.47 138 0 138 29.53 127.2
      Spotřeba energie - 502 1 517.84 0 1 517.84 1 542 0 1 542 24.16 101.6
        Voda a stočné - 502031 353.12 0 353.12 372 0 372 18.88 105.3
        Pára a teplo - 502032 0 0 0 0 0 0 0 0
        Plyn - 502033 690.04 0 690.04 675 0 675 -15.04 97.8
        Elektrická energie - 502034 474.68 0 474.68 495 0 495 20.32 104.3
      Prodané zboží - 504 0 0 0 0 0 0 0 0
      Aktivace dlouhodobého majetku - 506 0 0 0 0 0 0 0 0
      Aktivace materiálu a zboží - 507 0 0 0 0 0 0 0 0
    Služby - 51 3 846.79 0 3 846.79 4 231 0 4 231 384.21 110
      Opravy a udržování - 511 128.71 0 128.71 70 0 70 -58.71 54.4
        Opravy a údržba nemovitostí - ostatní - 511031 86.96 0 86.96 56 0 56 -30.96 64.4
        Opravy techniky - 511032 20.87 0 20.87 10 0 10 -10.87 47.9
        Opravy movitého majetku kromě oprav techniky a ICT - 511033 16.53 0 16.53 4 0 4 -12.53 24.2
        Opravy ICT - 511035 4.35 0 4.35 0 0 0 0 0
      Cestovné - 512 87.13 0 87.13 35 0 35 -52.13 40.2
      Náklady na reprezentaci - 513 26.83 0 26.83 25 0 25 -1.83 93.2
      Ostatní služby - 518 3 604.12 0 3 604.12 4 101 0 4 101 496.88 113.8
        Nájemné - 518031 35.21 0 35.21 45 0 45 9.79 127.8
        Poštovní a doručovatelské služby - 518032 7.77 0 7.77 5 0 5 -2.77 64.4
        Úklid - dodavatelsky - 518036 0 0 0 0 0 0 0 0
        Praní a opravy prádla dodavatelsky - 518037 0 0 0 0 0 0 0 0
        Stravování dodavatelsky - 518038 2 578.57 0 2 578.57 2 738 0 2 738 159.43 106.2
        Svoz a likvidace odpadů - 518039 89 0 89 94 0 94 5 105.6
        Servis a revize - ostatní - 518040 168.07 0 168.07 170 0 170 1.93 101.1
                Revize a odborné prohlídky komínů - 5180401 3.03 0 3.03 4 0 4 0.97 132
                Revize a odborné prohlídky plyn - 5180402 23.1 0 23.1 17 0 17 -6.1 73.6
                Revize a odborné prohlídky el. zařízení - 5180403 3.2 0 3.2 8 0 8 4.8 250
                Revize a odborné prohlídky hasicích přístrojů, hydrantů, požárně bezpeč. zařízení - 5180404 36.61 0 36.61 38 0 38 1.39 103.8
                Revize a odborné prohlídky výtahů - 5180405 58.08 0 58.08 59 0 59 0.92 101.6
                Revize EPS a EZS a CCTV - 5180406 11.94 0 11.94 10 0 10 -1.94 83.8
                Revize zdravotnické techniky - 5180407 5.47 0 5.47 6 0 6 0.53 109.7
                Ostatní - 5180408 26.64 0 26.64 28 0 28 1.36 105.1
        Náklady na softwarové služby - údržba, support, maitenence, užívání a upgrade - 518049 249.78 0 249.78 258 0 258 8.22 103.3
        Ostatní služby neuvedené - 518057 254.97 0 254.97 594 0 594 339.03 233
        Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 518060 21.33 0 21.33 10 0 10 -11.33 46.9
    Osobní náklady - 52 27 259.41 0 27 259.41 32 195 0 32 195 4 935.59 118.1
      Mzdové náklady - 521 19 735.35 0 19 735.35 23 159 0 23 159 3 423.65 117.3
        Mzdové náklady kromě OON - 521031 15 213.05 0 15 213.05 17 433 0 17 433 2 219.95 114.6
        Mzdové náklady kromě OON - HP - mimo přímou péči - 521032 4 086.88 0 4 086.88 4 917 0 4 917 830.12 120.3
        OON pracovníci v přímé péči (DPČ+DPP) - 521034 66.23 0 66.23 72 0 72 5.77 108.7
        OON - mimo přímou péči - 521035 218.42 0 218.42 470 0 470 251.58 215.2
      Zákonné sociální pojištění - 524 6 544.24 0 6 544.24 7 532 0 7 532 987.76 115.1
      Jiné sociální pojištění - 525 78.37 0 78.37 93 0 93 14.63 118.7
      Zákonné sociální náklady - 527 901.45 0 901.45 1 411 0 1 411 509.55 156.5
      Jiné sociální náklady - 528 0 0 0 0 0 0 0 0
    Daně a poplatky - 53 14 0 14 15 0 15 1 107.1
      Daň silniční - 531 12.5 0 12.5 13 0 13 0.5 104
    Ostatní náklady - 54 6.35 0 6.35 11 0 11 4.65 173.2
      Smluvní pokuty a úroky z prodlení - 541 0 0 0 0 0 0 0 0
      Prodaný materiál - 544 0 0 0 0 0 0 0 0
    Odpisy, rezervy a opravné položky - 55 1 773.83 0 1 773.83 1 519 0 1 519 - 254.83 85.6
      Odpisy dlouhodobého majetku - 551 1 072.62 0 1 072.62 1 068 0 1 068 -4.62 99.6
      Tvorba a zúčtování opravných položek - 556 0 0 0 0 0 0 0 0
      Náklady z vyřazených pohledávek - 557 0 0 0 0 0 0 0 0
      Náklady z drobného dlouhodobého majetku - 558 701.21 0 701.21 498 0 498 - 203.21 71
        Nábytek - 558031 0 0 0 79 0 79 0 0
        Informační a telekomunikační technika - 558032 176.14 0 176.14 306 0 306 129.86 173.7
        Ostatní DDHM - 558036 0 0 0 76 0 76 0 0
        Nákup nehmotného majetku do 60 tis. Kč - 558038 0 0 0 37 0 37 0 0
    Finanční náklady - 56 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ostatní finanční náklady - 569 0 0 0 0 0 0 0 0
    Daň z příjmů - 59 0.19 0 0.19 1 0 1 0.81 526.3
      Daň z příjmů - 591 0.19 0 0.19 1 0 1 0.81 526.3
  Výnosy - 6 35 993.1 0 35 993.1 40 995 0 40 995 5 001.9 113.9
    Výnosy z vlastních výkonů a zboží - 60 12 323.78 0 12 323.78 12 985 0 12 985 661.22 105.4
      Výnosy z prodeje vlastních výrobků - 601 65.44 0 65.44 18 0 18 -47.44 27.5
      Výnosy z prodeje služeb - 602 12 256.59 0 12 256.59 12 965 0 12 965 708.41 105.8
        Výnosy z prodeje služeb - stravování - 602031 0 0 0 0 0 0 0 0
        Výnosy z prodeje služeb dle smlouvy - úhrady za pobyt - 602032 6 932.4 0 6 932.4 7 340 0 7 340 407.6 105.9
                Výnosy z prodeje služeb - ubytování - 6020321 0 0 0 0 0 0 0 0
                Výnosy z prodeje služeb - stravování - 6020323 0 0 0 0 0 0 0 0
                Výnosy z prodeje služeb - fakultativní služby - 6020325 0 0 0 0 0 0 0 0
        Výnosy z prodeje služeb - příspěvek na péči - 602033 4 615.84 0 4 615.84 4 788 0 4 788 172.16 103.7
        Výnosy za zdravotní služby - zdravotní pojišťovny - 602034 691.84 0 691.84 823 0 823 131.16 119
        Výnosy z prodeje služeb - ostatní - 602040 16.51 0 16.51 14 0 14 -2.51 84.8
      Výnosy z pronájmu - 603 1.75 0 1.75 2 0 2 0.25 114.3
      Výnosy z prodaného zboží - 604 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatní výnosy - 64 46.29 0 46.29 24 0 24 -22.29 51.8
      Výnosy z prodeje materiálu - 644 0 0 0 0 0 0 0 0
      Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku - 645 0 0 0 0 0 0 0 0
      Výnosy z prodeje DHM - 646 0 0 0 0 0 0 0 0
      Čerpání fondů - 648 46.29
-
46.29 24
-
24 -22.29 51.8
        Zúčtování rezervního fondu - 648031 46.29
-
46.29 24
-
24 -22.29 51.8
        Zúčtování investičního fondu - 648032 0
-
0 0
-
0 0 0
        Zúčtování fondu odměn - 648033 0
-
0 0
-
0 0 0
        Zúčtování FKSP - 648034 0
-
0 0
-
0 0 0
    Finanční výnosy - 66 1 0 1 1 0 1 0 100
      Úroky z běžných účtů - 662 1 0 1 1 0 1 0 100
    Výnosy z transferů - 67 23 622.03
-
23 622.03 27 985
-
27 985 4 362.97 118.5
        Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel - 672031 6 001.43
-
6 001.43 2 409
-
2 409 -3 592.43 40.1
        Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC - 672032 0
-
0 0
-
0 0 0
        Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele - 672033 14 197
-
14 197 20 405
-
20 405 6 208 143.7
        Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO - 672034 20.5
-
20.5 15
-
15 -5.5 73.2
        Projekty z EU 2) - průtok přes rozpočet zřizovatele) - 672036 3 353.77
-
3 353.77 5 067
-
5 067 1 713.23 151.1
        Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním - rozpouštění účtu 403 - 672039 49.33
-
49.33 89
-
89 39.67