Transformace Domova Háj II.

Projekt spočívá v pokračování procesu úplné transformace Domova Háj, p. o., díky němuž dojde k vybudování zázemí pro management organizace, denních aktivit a sociálně terapeutické dílny a 4 domů k bydlení klientů s mentálním a kombinovaným postižením v běžné komunitě měst Světlá n/S a Ledeč n/S. V nově vybudovaných domcích budou poskytovány služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení celkem 24 klientům Domova Háj, p. o., kteří žijí v ústavním prostředí stávající služby.

V lokalitě Ledeč nad Sázavou je naplánován vznik jednoho chráněného bydlení pro klienty s nízkou mírou podpory, ve kterém budou dvě domácnosti (1 skupinová pro 4 klienty a 1 individuální pro 2 klienty).  Dále zde bude postaven druhý dům, který bude fungovat jako služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Kapacita bude 6 klientů s potřebou vysoké míry podpory. 

V lokalitě Světlá nad Sázavou je naplánován vznik dvou domů pro klienty s vysokou mírou podpory, které budou fungovat jako služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Každý dům má kapacitu 6 klientů. Dále ve Světlé vznikne zázemí pro management Domova Háj a sociálně terapeutická dílna s okamžitou kapacitou 8 osob.

Aktuální informace: V Ledči nad Sázavou probíhají bourací práce na stávajících objektech. Ve Světlé nad Sázavou se již staví objekty nové. Stavbu realizuje firma Atos.