Transformace Domova Háj III.

Kraj Vysočina realizuje kompletní transformaci Domova Háj, p. o. V rámci tohoto projektu bude prostřednictvím nové výstavby či rekonstrukce a následného vybavení domácností v souladu s kritérii Výzvy 49 IROP vytvořeno transformované bydlení celkem pro 34 klientů v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod, v každé lokalitě vždy v kombinaci registrované sociální služby chráněné bydlení (kapacita 4 a 2 klienti) a domova pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 4 nebo 6 klientů).

V lokalitě Havlíčkův Brod budou postaveny 2 nové domy. V jednom bude fungovat služba chráněné bydlení pro osoby s lehkým postižením. Tento dům bude rozdělen na dvě domácnosti (1 skupinová pro 4 klienty a 1 individuální pro 2 klienty). Druhý dům bude fungovat v režimu domova pro osoby se zdravotním postižením (pro 6 lidí se střední mírou podpory).

V lokalitě Chotěboř vznikne bytový dům s celkem třemi domácnostmi. Jedna individuální pro 2 klienty a jedna skupinová pro 4 klienty bude fungovat jako chráněné bydlení. Další domácnost pro 6 klientů bude fungovat v režimu služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Obě služby jsou pro osoby se střední mírou podpory.

V lokalitě Golčův Jeníkov budou postaveny 2 domy. Jeden z nich bude chráněné bydlení se dvěmi domácnostmi (1 individuální pro 2 klienty a 1 skupinová pro 4 klienty). Druhý dům bude sloužit jako zázemí pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením (1 skupinová domácnost pro 4 klienty). Obě služby jsou koncipovány pro klienty se střední mírou podpory.

Aktuální informace: Nemovitosti jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina. Stavební povolení jsou již pravomocná. Některé nomovitosti jsou určeny ke zbourání a výstavbě nových a některé k celkové rekonstrukci. Čeká se na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.