Zájemci o služby

17. 12. 2015 byl schválen transformační plán organizace Radou Kraje Vysočina. Domov Háj se od této chvíle řídí "Kritérii transformace a deinstitucionalizace", které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z tohoto důvodu je po dobu realizace transformace zastaven příjem nových klientů do stávajícího objektu transformujícího se zařízení, který se bude opouštět. Příjem klientů bude zahájen až do nově vzniklých domácností komunitního charakteru.

 
Základní informace o službě, najdete na našich stránkách, pro bližší informace o službě, kontaktujte prosím naše sociální pracovníky:
Bc. Radek Kalfus 
Telefon:   569 727 136
Mobilní:    733 539 919
E-mail: kalfus@domovhaj.cz
 
Šárka Otavová, DiS.
569 727 136
 
Mgr. František Čapek
Mobilní: 603 566 734
 

Ceník základních služeb

 

DOZP – Domova Háj, Háj 1253, Ledeč nad Sázavou

Plná výše úhrady za ubytování činí 128 Kč denně, za stravování 170 Kč denně, tj. celkem 298 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 8344 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 8642 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 8940 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 9238 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (samostatná domácnost), Háj 1253, Ledeč nad Sázavou

Plná výše úhrady za ubytování činí 148 Kč denně, za stravování 114 Kč denně, tj. celkem 262 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 7336 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 7598 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 7860 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 8122 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Haškova 692, Světlá nad Sázavou

Plná výše úhrady za ubytování činí 168 Kč denně, za stravování 102 Kč denně, tj. celkem 270 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 7560 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 7830 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 8100 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 8370 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Pplk. Hradeckého 1067, Světlá nad Sázavou, jednolůžkový pokoj

Plná výše úhrady za ubytování činí 190 Kč denně, za stravování 80 Kč denně, tj. celkem 270 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 7560 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 7830 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 8100 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 8370 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Pplk. Hradeckého 1067, Světlá nad Sázavou, dvojlůžkový pokoj

Plná výše úhrady za ubytování činí 170 Kč denně, za stravování 80 Kč denně, tj. celkem 250 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 7000 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 7250 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 7500 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 7750 Kč za celý měsíc

 

Skutečná výše úhrady je stanovena (snížena) tak, aby uživateli zbylo nejméně 15 % finančních prostředků z jeho příjmů.

Ceník fakultativních služeb

1. Poplatek za používání vlastního spotřebiče

Pokud klient může využívat společné spotřebiče patřící službě, ale chce používat ještě svoje vlastní, je mu účtován poplatek.

                                         Ledeč n. S.              Světlá n. S.

televize                           16 Kč/za měsíc       22 Kč/za měsíc

rádio                                10 Kč/za měsíc       13 Kč/za měsíc

dvd přehrávač apod.   6  Kč/za měsíc        9  Kč/za měsíc

rychlovarná konvice    25 Kč/za měsíc       35 Kč/za měsíc

malá lednička                39 Kč/za měsíc       54 Kč/za měsíc

 

Používání drobných elektrospotřebičů (mobilní telefon, holicí strojek, fén), u kterých je minimální spotřeba nebo se používají méně často, je bez poplatku.

Pokud uživatel pobývá mimo zařízení (pobyt v nemocnici, v rodině, rekreace apod.) je mu úhrada (po týdnech) krácena.

 

2. Doprava služebním autem

Klienti pří použití služebního automobilu hradí např. dopravu k lékaři, na nákup osobních věcí, na výlety, plesy, rekreace a dovolené, dopravu do zaměstnání atd. 

Při použití služebního automobilu klient hradí dopravné v ceně, která se odvíjí od průměrné spotřeby pohonných hmot použitého služebního vozidla dle technického průkazu (TP) a od průměrné ceny pohonných hmot (PHM) dle vyhlášky 463/2017 Sb.

služební auto     cena Kč/1 km*

Peugeot Partner     1,64

Škoda Yeti                2,07

Peugeot 207            2,04

Peugeot Expert       2,09

Ford Transit             1,98

Pro lepší srozumitelnost pro klienty je cena za 1 km zaokrouhlena na 2,- Kč, nehledě na to, které auto je použito.

Klienti pří použití služebního automobilu nehradí dopravu v případě, že se jedná o dopravu na akci, při které reprezentují organizaci a vytváří tak Domovu dobré jméno (např. výstavy, prodejní a sportovní akce, vystoupení klientů apod.).

 

 

3. Úhrada za telefonické hovory

V hlavní budově Domova (Ledeč nad Sázavou) mají klienti k dispozici na návštěvní místnosti veřejný telefonní automat. V případě jeho poruchy, nebo pokud klient nemá dostatečné schopnosti k jeho použití (a to i za pomoci pracovníků), je možné klienta nechat telefonovat ze služebního telefonu Domova.  

Služební mobilní telefon  

Cena hovoru je u volání na:

  • ·        mobilní síť 1,15 Kč/min.
  • ·        pevnou linku 0,62 Kč/min.  

Služební pevná linka  

Cena hovoru je u volání na:

  • ·        mobilní síť 3,77 Kč/min.
  • ·        pevnou linku v Kraji Vysočina první 3 min. za 1,24 Kč, dále po minutách (1,24 Kč/min.)
  • ·        pevná linka mimo Kraj Vysočina první 2 min. za 1,24 Kč, dále po minutách (1,24 Kč/min.)

 

4. Úhrada za revize elektrospotřebičů ve vlastnictví a užívání klientů

Revize se provádí 1x ročně u všech elektrospotřebičů, které jsou aktivně používány.

Náklady na revizi jednoho elektrospotřebiče jsou 30,- Kč.

Platnost od: 1. 2. 2018