Zájemci o služby

17. 12. 2015 byl schválen transformační plán organizace Radou Kraje Vysočina. Domov Háj se od této chvíle řídí "Kritérii transformace a deinstitucionalizace", které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z tohoto důvodu je po dobu realizace transformace zastaven příjem nových klientů do stávajícího objektu transformujícího se zařízení, který se bude opouštět. Příjem klientů bude zahájen až do nově vzniklých domácností komunitního charakteru.

 
Základní informace o službě, najdete na našich stránkách, pro bližší informace o službě, kontaktujte prosím naše sociální pracovníky:
Bc. Radek Kalfus 
Telefon:   569 727 136
Mobilní:    733 539 919
E-mail: kalfus@domovhaj.cz
Mgr. František Čapek
Mobilní: 603 566 734
Bc. Pavel Mareš
Telefon:  569 727 136
 

Ceník poskytovaných sociálních služeb

Platnost od: 1. 2. 2019 

Ceník základních služeb

DOZP – Domov Háj, Háj 1253, Ledeč nad Sázavou
Plná výše úhrady za ubytování činí 138 Kč denně, za stravování 170 Kč denně, tj. celkem 308 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:
28 dnů – výše úhrady činí 8624 Kč za celý měsíc
29 dnů – výše úhrady činí 8932 Kč za celý měsíc
30 dnů – výše úhrady činí 9240 Kč za celý měsíc
31 dnů – výše úhrady činí 9548 Kč za celý měsíc

DOZP – Domov Háj (samostatná domácnost), Háj 1253, Ledeč nad Sázavou
Plná výše úhrady za ubytování činí 158 Kč denně, za stravování 117 Kč denně (snídaně 9,50 Kč, přesnídávka 7,80 Kč, oběd 70,- Kč, svačina 7,80 Kč, večeře 21,90 Kč), tj. celkem 275 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:
28 dnů – výše úhrady činí 7700 Kč za celý měsíc
29 dnů – výše úhrady činí 7975 Kč za celý měsíc
30 dnů – výše úhrady činí 8250 Kč za celý měsíc
31 dnů – výše úhrady činí 8525 Kč za celý měsíc

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Haškova 692, Světlá nad Sázavou
Plná výše úhrady za ubytování činí 178 Kč denně, za stravování 107 Kč denně (snídaně 9,50 Kč, přesnídávka
6,80 Kč, oběd 65 Kč, svačina 6,80 Kč, večeře 18,90 Kč), tj. celkem 285 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo
úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:
28 dnů – výše úhrady činí 7980 Kč za celý měsíc
29 dnů – výše úhrady činí 8265 Kč za celý měsíc
30 dnů – výše úhrady činí 8550 Kč za celý měsíc
31 dnů – výše úhrady činí 8835 Kč za celý měsíc

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Pplk. Hradeckého 1067, Světlá nad Sázavou, jednolůžkový pokoj
Plná výše úhrady za ubytování činí 200 Kč denně, za stravování 80 Kč denně (snídaně 9,- Kč, přesnídávka 7,-
Kč, oběd 38,- Kč, svačina 7,- Kč, večeře 19,- Kč), tj. celkem 280 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná
počtů dnů v kalendářním měsíci:
28 dnů – výše úhrady činí 7840 Kč za celý měsíc
29 dnů – výše úhrady činí 8120 Kč za celý měsíc
30 dnů – výše úhrady činí 8400 Kč za celý měsíc
31 dnů – výše úhrady činí 8680 Kč za celý měsíc

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Pplk. Hradeckého 1067, Světlá nad Sázavou, dvojlůžkový pokoj
Plná výše úhrady za ubytování činí 180 Kč denně, za stravování 80 Kč denně (snídaně 9,- Kč, přesnídávka 7,-
Kč, oběd 38,- Kč, svačina 7,- Kč, večeře 19,- Kč), tj. celkem 260 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná
počtů dnů v kalendářním měsíci:
28 dnů – výše úhrady činí 7280 Kč za celý měsíc
29 dnů – výše úhrady činí 7540 Kč za celý měsíc
30 dnů – výše úhrady činí 7800 Kč za celý měsíc
31 dnů – výše úhrady činí 8060 Kč za celý měsíc

Skutečná výše úhrady je stanovena (snížena) tak, aby uživateli zbylo nejméně 15 % finančních prostředků z jeho příjmů.

Ceník fakultativních služeb

1. Poplatek za používání vlastního spotřebiče
Pokud klient může využívat společné spotřebiče patřící službě, ale chce používat ještě svoje vlastní, je mu účtován poplatek.
                                 Ledeč n. S.                         Světlá n. S.
televize                    16 Kč/za měsíc                   22 Kč/za měsíc
rádio                        10 Kč/za měsíc                   13 Kč/za měsíc
dvd přehrávač ad.     6 Kč/za měsíc                     9 Kč/za měsíc
rychlovarná konvice 25 Kč/za měsíc                  35 Kč/za měsíc
malá lednička           39 Kč/za měsíc                  54 Kč/za měsíc

Používání drobných elektrospotřebičů (mobilní telefon, holicí strojek, fén), u kterých je minimální spotřeba nebo se používají méně často, je bez poplatku.
Pokud uživatel pobývá mimo zařízení (pobyt v nemocnici, v rodině, rekreace apod.) je mu úhrada (po týdnech) krácena.

2. Doprava služebním autem
Klienti pří použití služebního automobilu hradí např. dopravu k lékaři, na nákup osobních věcí, na výlety, plesy, rekreace a dovolené, dopravu do zaměstnání atd. Při použití služebního automobilu klient hradí dopravné v ceně, která se odvíjí od průměrné spotřeby pohonných hmot použitého služebního vozidla dle technického průkazu (TP) a od průměrné ceny pohonných hmot (PHM) dle vyhlášky 333/2018 Sb.

služební auto               cena Kč/1 km*
Peugeot Partner            1,84
Škoda Yeti                     2,25
Peugeot 207                  2,22
Peugeot Expert              2,35
Ford Transit                   2,23
Fiat Doblo                      2,49
 

Pro lepší srozumitelnost pro klienty je cena za 1 km zaokrouhlena na 2,50 Kč, nehledě na to, které auto je použito. Klienti pří použití služebního automobilu nehradí dopravu v případě, že se jedná o dopravu na akci, při které reprezentují organizaci a vytváří tak Domovu dobré jméno (např. výstavy, prodejní a sportovní akce, vystoupení klientů apod.).

3. Úhrada za telefonické hovory
V hlavní budově Domova (Ledeč nad Sázavou) mají klienti k dispozici na návštěvní místnosti veřejný telefonní automat. V případě jeho poruchy, nebo pokud klient nemá dostatečné schopnosti k jeho použití (a to i za pomoci pracovníků), je možné klienta nechat telefonovat ze služebního telefonu Domova.

Služební mobilní telefon
Cena hovoru je u volání na:        mobilní síť 1,15 Kč/min.
                                                pevnou linku 0,62 Kč/min.
Služební pevná linka
Cena hovoru je u volání na:        mobilní síť 3,77 Kč/min.
                                                 pevnou linku v Kraji Vysočina první 3 min. za 1,24 Kč, dále po minutách (1,24 Kč/min.)
                                                 pevná linka mimo Kraj Vysočina první 2 min. za 1,24 Kč, dále po minutách (1,24 Kč/min.)

4. Úhrada za revize elektrospotřebičů ve vlastnictví a užívání klientů
Revize se provádí 1x ročně u všech elektrospotřebičů, které jsou aktivně používány.
Náklady na revizi jednoho elektrospotřebiče jsou 30,- Kč.