Zájemci o služby

17. 12. 2015 byl schválen transformační plán organizace Radou Kraje Vysočina. Domov Háj se od této chvíle řídí "Kritérii transformace a deinstitucionalizace", které vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Z tohoto důvodu je po dobu realizace transformace zastaven příjem nových klientů do stávajícího objektu transformujícího se zařízení, který se bude opouštět. Příjem klientů bude zahájen až do nově vzniklých domácností komunitního charakteru.

 
Základní informace o službě, najdete na našich stránkách, pro bližší informace o službě, kontaktujte prosím naše sociální pracovníky:
Bc. Radek Kalfus 
Mobilní:   733 539 919
E-mail: kalfus@domovhaj.cz
Mgr. František Čapek
Telefon: 569 727 136
Mobilní: 603 566 734
Bc. Pavel Mareš
Telefon:  569 727 136
Mobilní:  731 631 609
 

 

Formuláře: Žádost o poskytování pobytové sociální služby, Vyjádření ošetřujícího lékaře

Stáhněte na odkazu:

 https://www.kr-vysocina.cz/formulare/ds-304368/p1=105414

Po vyplnění obou formulářů je vytiskněte a odešlete do Domova Háj:

 

Domov Háj, p. o.

Háj 1253

Ledeč nad Sázavou 

584 01

 

Ceník poskytovaných sociálních služeb

Platnost od: 1. 2. 2021

Ceník základních služeb

 

DOZP – Domov Háj, Háj 1253, Ledeč nad Sázavou

Plná výše úhrady za ubytování činí 175 Kč denně, za stravování 170 Kč denně, tj. celkem 345 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 9660 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 10005 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 10350 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 10695 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (samostatná domácnost), Háj 1253, Ledeč nad Sázavou

Plná výše úhrady za ubytování činí 200 Kč denně, za stravování 121 Kč denně (snídaně 9,50 Kč, přesnídávka 7,30 Kč, oběd 75,- Kč, svačina 7,30 Kč, večeře 21,90 Kč), tj. celkem 321 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 8988 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 9309 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 9630 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 9951 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Haškova 692, Světlá nad Sázavou

Plná výše úhrady za ubytování činí 210 Kč denně, za stravování 117 Kč denně (snídaně 9,50 Kč, přesnídávka 6,80 Kč, oběd 75 Kč, svačina 6,80 Kč, večeře 18,90 Kč), tj. celkem 327 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

 28 dnů – výše úhrady činí 9156 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 9483 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 9810 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 10137 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Pplk. Hradeckého 1067, Světlá nad Sázavou, jednolůžkový pokoj

Plná výše úhrady za ubytování činí 210 Kč denně, za stravování 80 Kč denně (snídaně 9,- Kč, přesnídávka 7,- Kč, oběd 38,- Kč, svačina 7,- Kč, večeře 19,- Kč), tj. celkem 290 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci:

28 dnů – výše úhrady činí 8120 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 8410 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 8700 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 8990 Kč za celý měsíc

 

DOZP – Domov Háj (komunitní bydlení), Pplk. Hradeckého 1067, Světlá nad Sázavou, dvojlůžkový pokoj

Plná výše úhrady za ubytování činí 190 Kč denně, za stravování 80 Kč denně (snídaně 9,- Kč, přesnídávka 7,- Kč, oběd 38,- Kč, svačina 7,- Kč, večeře 19,- Kč), tj. celkem 270 Kč denně. Celková výše úhrady je přímo úměrná počtů dnů v kalendářním měsíci: 

28 dnů – výše úhrady činí 7560 Kč za celý měsíc

29 dnů – výše úhrady činí 7830 Kč za celý měsíc

30 dnů – výše úhrady činí 8100 Kč za celý měsíc

31 dnů – výše úhrady činí 8370 Kč za celý měsíc

 

Skutečná výše úhrady je stanovena (snížena) tak, aby uživateli zbylo nejméně 15 % finančních prostředků z jeho příjmů.

 

 

 

Ceník fakultativních služeb

1. Poplatek za používání vlastního spotřebiče

Pokud klient může využívat společné spotřebiče patřící službě, ale chce používat ještě svoje vlastní, je mu účtován poplatek.

                                         Ledeč n. S.              Světlá n. S.

televize                           16 Kč/za měsíc       22 Kč/za měsíc

rádio                                10 Kč/za měsíc       13 Kč/za měsíc

dvd přehrávač apod.   6  Kč/za měsíc        9  Kč/za měsíc

rychlovarná konvice    25 Kč/za měsíc       35 Kč/za měsíc

malá lednička                39 Kč/za měsíc       54 Kč/za měsíc

 

Používání drobných elektrospotřebičů (mobilní telefon, holicí strojek, fén), u kterých je minimální spotřeba nebo se používají méně často, je bez poplatku.

Pokud uživatel pobývá mimo zařízení (pobyt v nemocnici, v rodině, rekreace apod.) je mu úhrada (po týdnech) krácena.

 

2. Doprava služebním autem

Klienti pří použití služebního automobilu hradí např. dopravu k lékaři, na nákup osobních věcí, na výlety, plesy, rekreace a dovolené, dopravu do zaměstnání atd. 

 

Při použití služebního automobilu klient hradí dopravné v ceně, která se odvíjí od průměrné spotřeby pohonných hmot použitého služebního vozidla dle technického průkazu (TP) a od průměrné ceny pohonných hmot z minulého roku.

služební auto      cena Kč/1 km*

Peugeot Partner      1,50

Škoda Yeti                1,89

Peugeot 207            1,86

Peugeot Expert        1,90

Ford Transit              1,80

Fiat Doblo                 2,09

Peugeot Rifter          1,54

Pro lepší srozumitelnost pro klienty je cena za 1 km zaokrouhlena na 2,- Kč, nehledě na to, které auto je použito.

Klienti pří použití služebního automobilu nehradí dopravu v případě, že se jedná o dopravu na akci, při které reprezentují organizaci a vytváří tak Domovu dobré jméno (např. výstavy, prodejní a sportovní akce, vystoupení klientů apod.).

 

3. Úhrada za revize elektrospotřebičů ve vlastnictví a užívání klientů

Revize se provádí 1x ročně u všech elektrospotřebičů, které jsou aktivně používány.

Náklady na revizi jednoho elektrospotřebiče jsou 30,- Kč.