Naše organizace byla zřízena krajem Vysočina zřizovací listinou ze dne 7. 4. 2003 ve znění dodatků.
 
Poskytujeme pobytové služby osobám s mentálním nebo s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
Kapacita našeho zařízení je 72 osob, z toho 60 v hlavní budově v Háji a 12 v komunitních bydleních ve Světlé nad Sázavou.
Pobytové sociální služby zajišťuje tým pracovníků, kteří poskytují pomoc a podporu obyvatelům zařízení při běžných úkonech včetně zdravotní a aktivizační péče.
 
 
Vzhledem k transformaci sociální služby se bude kapacita měnit v souladu s kritérii transformace. Cílová kapacita po transformaci bude 70 klientů.
Domov Háj

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Pobytové komunitní služby zajišťujeme v sedmi rodinných domech v lokalitách Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov a Chotěboř. Snažíme se, aby lidé přicházející z ústavního prostředí znovu získali kontakt s běžnou společností a naučili se v ní fungovat s přiměřenou podporou a naopak, aby ten kontakt lidé přicházející ze svých domovů a rodin neztráceli.

Komunitní bydlení

Chráněné bydlení

Pobytovou sociální službu Chráněné bydlení poskytujeme v 5 rodinných domech v lokalitách Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov a Chotěboř. V chráněných bydleních bydlí lidé s nižší mírou postižení. Pokud mohou, podporujeme je v získání zaměstnání a maximální péči o sebe a své bydlení.