Naše organizace byla zřízena krajem Vysočina zřizovací listinou ze dne 7. 4. 2003 ve znění dodatků.
 
Poskytujeme pobytové služby osobám s mentálním nebo s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 
Kapacita našeho zařízení je 72 osob, z toho 60 v hlavní budově v Háji a 12 v komunitních bydleních ve Světlé nad Sázavou.
Pobytové sociální služby zajišťuje tým pracovníků, kteří poskytují pomoc a podporu obyvatelům zařízení při běžných úkonech včetně zdravotní a aktivizační péče.
 
 
Vzhledem k transformaci sociální služby se bude kapacita měnit v souladu s kritérii transformace. Cílová kapacita po transformaci bude 70 klientů.
Domov Háj

Domov Háj

Celoroční pobytovou sociální službu poskytujeme v Háji u Ledče nad Sázavou od roku 1995. Jedná se o historicky starší koncept. Do současného poskytování naší služby systematicky vnášíme prvky humanizace prostředí.

Komunitní bydlení

Komunitní bydlení

Komunitní typ celoroční pobytové sociální služby rozvíjíme od roku 2012. Snažíme se, aby lidé z bývalých ústavů sociální péče znovuzískali kontakt s běžnou společností a naopak, aby ho lidé přicházející ze svých domovů a rodin neztráceli.